COPRO roept op tot een doelmatige zorgketen

COPRO oordeelt dat het Accountantsprotocol Rondrekening Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg 2019 vaktechnisch uitvoerbaar is, maar stelt vragen bij de economische en maatschappelijke doelmatigheid ervan.

COPRO roept ActiZ en ZN op om samen met het Ministerie van VWS en de NZa te kijken naar een meer efficiƫnte en effectieve verantwoording van de kwaliteitsgelden in de verpleeghuiszorg. VWS en NZa dienen hun rol als ketenregisseur in de zorg op te pakken. Het mag niet zo zijn dat een doelmatige besteding van de gelden wordt geblokkeerd door beperkingen op het gebied van rechtmatigheid, of dat de oplossing in het ene deel van de zorgketen problemen oproept voor een andere deel. De verantwoording van de kwaliteitsgelden is een voorbeeld van het schuren van marktwerking in de zorg tegen de publieke eis van rechtmatigheid. Marktwerking betekent in principe dat partijen onderling afspraken maken en dat die afspraken niet nog eens door een toezichthouder getoetst moeten worden. In dit kader adviseert COPRO aan het Ministerie van VWS om een verantwoordingskader op macro-economisch niveau te ontwikkelen, met een minimale administratieve belasting voor de zorgsector en een passende rol voor de NZa. Het gaat er immers om dat de kwaliteitsgelden maximaal aan zorg worden besteed en niet aan vermijdbare bureaucratie of controlelasten.