Studieochtend Accountantsprotocol CBM 2018 groot succes

Afgelopen maandag 14 januari organiseerde de NBA samen met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM een studieochtend over het Accountantsprotocol voor Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren (CBM) 2018. Ongeveer 90 mkb-accountants waren hierbij aanwezig.

De wijze waarop het accountantsprotocol is ontstaan vormt een goede illustratie van de werkwijze van de Blauwe Brigade uit de Vernieuwingsagenda van de NBA. Deze brigade heeft als taak bij te dragen aan heldere en werkbare regelgeving. Het protocol is namelijk het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de NBA Werkgroep COPRO, de Expertgroep CBM, het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM en alle brancheorganisaties in de sector.

Michèl Admiraal (secretaris NBA werkgroep COPRO) gaf de aftrap met een presentatie over de wijzigingen in het protocol ten opzichte van 2017. Claire Strik (Landelijk Kwaliteitsbureau CBM) gaf een kijkje in de werkwijze van het Kwaliteitsbureau. Hierna volgde een levendige paneldiscussie, waaraan ook de zaal actief deelnam. Caroline Mekke (Davvero Accountants), Marc Peter (MP accountants & adviseurs) en Olaf Knaap (Secretaris NBPB) bogen het hoofd over een aantal stellingen. Vooral de stelling over het effect van de AVG op het dossieronderzoek gaf veel stof tot discussie. De problematiek bleek met name te liggen bij bijzondere persoonsgegevens zoals zorginformatie.

Op verzoek van de deelnemers gaat de NBA samen met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM onderzoeken of hiervoor een praktische oplossing valt te bedenken, bijvoorbeeld in de opdrachtbevestiging.