Partners en young profs samen in gesprek over cultuur en gedrag

Vanaf medio februari start de Stuurgroep Publiek Belang (SGPB) met een serie dialoogsessies over cultuur en gedrag binnen accountantskantoren. Per sessie kunnen maximaal vijftien partners en vijftien young profs van grote en kleinere kantoren deelnemen.

Doel van de dialoogsessies 'good practices kwaliteitsgerichte cultuur' is om te leren van elkaar en te reflecteren op uitdagingen voor de sector. Onderwerpen die tijdens de sessies aan bod komen zijn: 'van angstcultuur naar aanspreekcultuur', leren van fouten, leiderschap, diversiteit in teams, werkdruk/tijdsdruk/budgetdruk, veranderaanpak en verandervermogen.

De Stuurgroep Publiek Belang, die de sessies organiseert, werd eerder opgericht door de oob-accountantsorganisaties samen met NBA en SRA, met als doel duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. In september 2018 werd een eerste dialoogsessie georganiseerd.

Opzet

Alle sessies beginnen om 16.00 uur met een inleiding op de gespreksthema's, waarna de dialoog in subsessies wordt gevoerd. Afgesloten wordt steeds met een lichte maaltijd.

De eerste dialoogsessie wordt op 14 februari georganiseerd bij Mazars in Rotterdam. Gespreksleider is Twan van de Kerkhof, oud-journalist en oprichter van de Foundation of European Leadership (ELP). Praktijkspreker is Frank Walta (Mazars).
Namens de NBA Young Profs licht Diane den Dunnen het thema 'werkdruk/tijdsdruk/budgetdruk' toe.

In totaal staan er negen dialoogsessies op verschillende locaties op het programma, in de periode februari-juni 2019. Aanmelden . Deelname is gratis. Meer informatie over de sessies is verkrijgbaar via Boukje Jansen van de NBA (b.jansen@nba.nl).

Data en locaties:

Datum

Locatie

Organisatie

14 februari 2019

Rotterdam

Mazars

4 maart 2019

Nieuwegein

SRA

3 april 2019

Den Haag

EY

8 april 2019

Nieuwegein

SRA

11 april 2019

Amstelveen

KPMG

14 mei 2019

Vroomshoop

De Jong & Laan

23 mei 2019

Rotterdam

Deloitte

3 juni 2019

Eindhoven

Deloitte