Nog weinig oog voor nieuwe technologie in vacatures financieel specialisten

Het is opvallend dat in de vacatures voor financieel specialisten nog nauwelijks aandacht is voor nieuwe technologie zoals data-analyse, robotics en process mining. Dit blijkt uit een analyse van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De totale vraag naar hoogopgeleide financieel professionals blijft hoog en goede kandidaten zijn nog altijd schaars. De vraag naar hoog opgeleide financieel professionals, zoals CFO's, controllers, riskmanagers en accountants, is in 2018 overigens licht gedaald ten opzichte van 2017. Deze lichte daling volgt op jaren van zeer forse groei. De meest gevraagde functies in 2018 waren:

  1. Assistent accountant
  2. Business controller
  3. Financial controller
  4. Controller
  5. Accountant

Het ontbreken van nieuwe technologie in financiële vacatures

In het vierde kwartaal van 2018 wordt in slechts 3,2% van alle vacatures naar financieel specialisten gevraagd naar kennis en/of ervaring met nieuwe technologie zoals data-analyse, robotics, data mining, process mining, data visualisatie of machine learning. Slechts een lichte stijging ten opzichte van 1% die in het vierde kwartaal van 2016 werd gemeten. Traditionele technologie zoals excel en kennis van boekhoud- en ERP-pakketten wordt in ruim 30% van alle vacatures gevraagd.

Dit beeld is verontrustend omdat nieuwe technologie steeds meer gebruikt gaat worden in de financiële functie, zoals ook bleek uit het in december 2018 door de NBA gepubliceerde technologie landschapsmodel. Bij het werven van nieuw financieel personeel, dat toch voor meerdere jaren bij de organisatie actief zal zijn, mag worden verwacht dat deze technologie veel meer wordt gevraagd én vermeld in vacatures.

"Technologietrends ontwikkelen zich vrijwel altijd in een trager tempo dan de verkondigers van die trend voorspellen. Bovendien wordt de toepasbaarheid van nieuwe technologie nog wel eens overschat. Soms is het daarom heel logisch dat men zegt: ik wacht wel even af, want het loopt allemaal zo'n vaart niet," aldus prof. dr. Frank Verbeeten van de Universiteit van Amsterdam. "Bij de meeste financiële opleidingen zijn technologische competenties inmiddels expliciet in het opleidingsprogramma opgenomen."

Binnen de groep van financieel professionals zijn wel grote verschillen terug te vinden in de mate waarin nieuwe technologie wordt gevraagd. Bij accountantsfuncties wordt met 2% relatief weinig gevraagd naar nieuwe technologie en ligt de nadruk sterk op persoonlijke vaardigheden. Het meest wordt nieuwe technologie gevraagd bij:

  1. Auditors 18%
  2. Riskmanagers 14%
  3. Business controller 6%

Onderzoeksverantwoording
De vacaturetrends zjin gebaseerd op Jobdigger vacaturedata (www.jobdigger.nl). Jobdigger verzamelt vacatures van het gehele Nederlandse web, inclusief jobboards, social media, corporate websites, etc. Dagelijks worden honderdduizenden bronnen bezocht. De gevonden vacatures worden geanalyseerd, ontdubbeld en geclassificeerd in beroepsklassen. Samen met de NBA ledengroep accountants in business heeft Jobdigger maatwerkrapportages ontwikkeld om de markt voor de hoger opgeleide opgeleide financieel professionals inzichtelijk te maken waarbij met name aandacht wordt gegeven aan de markt voor (post)master opgeleide financieel professionals zoals Accountants in Business (RA/AA), RC's en de accountancy sector.