Interview NBA-voorzitter: dit jaar veel aandacht voor cultuur en gedrag

De NBA geeft dit jaar veel aandacht aan verbetering van cultuur en gedrag in de sector, naast thema's als fraude en continuïteit. Ook start de beroepsorganisatie met een aantal sessies in het kader van de eigen governance.

Dat zegt Marco van der Vegte in de eerste aflevering van 'Vragen aan de voorzitter', een maandelijks video-interview met de NBA-voorzitter. Van der Vegte gaat verder in op de verbeterslag bij niet-oob-kantoren met AFM-vergunning. Ook de kort geleden ontvangen 'accountantsbrief' van de VEB komt ter sprake in het interview.

De NBA spreekt eind februari met de nieuwe Commissie Toekomst Accountancysector, die in november werd ingesteld door minister van Financiën Wopke Hoekstra, zo kondigde Van der Vegte aan.

Reageren

Uitgangspunt van de serie maandelijkse interviews is dat leden van de NBA vragen kunnen indienen om aan de voorzitter te stellen. Daarvoor is een aparte mailbox in het leven geroepen: vragenaandevoorzitter@nba.nl. Maandelijks wordt hieruit een aantal vragen geselecteerd.

De video-interviews zijn te vinden via Accountant.nl, NBA.nl, het YouTube-kanaal van de NBA, LinkedIn en Twitter. De interviews verschijnen elke laatste donderdag van de maand; de tweede uitzending is gepland voor 28 februari aanstaande.

Partners en young profs samen in gesprek over cultuur en gedrag

Vanaf medio februari start de Stuurgroep Publiek Belang (SGPB) met een serie dialoogsessies over cultuur en gedrag binnen accountantskantoren. Per sessie kunnen maximaal vijftien partners en vijftien young profs van grote en kleinere kantoren deelnemen.