NBA-handreiking 1138 Europese accountancyregelgeving, herzien

Na de totstandkoming van de eerste versie van de handreiking met interpretaties met betrekking tot vragen over de EU-regelgeving (met name de Europese verordening), is het overleg tussen NBA en AFM voortgezet. 

Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe interpretaties. Ook is de tekst van een alert over roulatie (NBA Alert 38 Kantoorroulatie, 2016) opgenomen omdat deze tekst nog steeds relevant is.  

De handreiking is uitgebracht in de vorm van ‘vragen en antwoorden’. De vragen hebben betrekking op de Europese accountancyverordening die van toepassing is op de jaarrekeningcontroles van oob’s. De handreiking is daarmee dan ook met name bedoeld voor kantoren die oob’s controleren.