Forse stijging telefonische vragen NBA Helpdesk

In 2018 kreeg de NBA Helpdesk 13% meer vragen dan het jaar daarvoor: 1.883 bellers wisten de NBA-Helpdesk te vinden. In 2017 bleef de teller steken op 1.665 telefonische vragen. De onderwerpen waarover vragen werden gesteld zijn divers, maar de vorig jaar in werking getreden NVKS en de AVG hebben tot veel vragen geleid. Ook kwamen er veel vragen binnen over het starten van een eigen accountantspraktijk.

Grafiek helpdesk

De forse stijging van het aantal telefonische vragen betekent een voortzetting van de lijn die al in 2014 is ingezet. Onderstaande tabel geeft aan dat het aantal telefonische vragen sinds 2013 met meer dan 56 % is gestegen.

Jaar        Totaal   stijgingspercentage

2018      1.883    13,09%

2017      1.665      6,87%

2016      1.558    14,81%

2015      1.357      3,98%

2014      1.305      8,30%

2013      1.205

Ook het aantal vaktechnische vragen dat gesteld werd via de website is het afgelopen jaar gestegen. Werden in 2017 nog 781 vragen gesteld via de website, in 2018 steeg het aantal vragen met 11,2% tot 873.

Telefonische vragen (020 – 301 0 340) worden vrijwel altijd direct beantwoord, op vragen via de website krijgt de vragensteller normaal gesproken binnen 5 werkdagen antwoord.