Digitale veiligheidscheck voor het mkb

Deze week is de digitale veiligheidscheck mkb verschenen. Deze veiligheidscheck is ontwikkeld voor de mkb-accountant en is bedoeld als goede start om de belangrijkste cyberrisico's bij de mkb-ondernemers in kaart te brengen en aan te pakken. De brochure geeft accountants handvatten om het gesprek aan te gaan over digitale veiligheid.

Digitale veiligheid is cruciaal in het bedrijfsleven, ook in het mkb. Hacks en datalekken hebben vaak grote gevolgen. Veilig ondernemen vergt een hoog bewustzijn van de risico's en van een uitgedacht actieplan op de plank.

De accountant kan een belangrijke rol spelen bij die bewustwording. Door de juiste vragen en door advies te geven. De Digitale veiligheidscheck stelt op vijf domeinen (identificatie, bescherming, detectie, reactie en herstel) een aantal vragen en geeft op ieder domein het grootste risico weer. De vragen stellen de accountant in staat de ondernemer te adviseren bij het aanpakken van digitale veiligheid.

De brochure kwam tot stand in nauwe samenwerking met ABN-AMRO en het Nederlands Cyber Collectief.