Wwft: Europese Commissie breidt lijst van hoog-risico-landen uit

De Europese Commissie heeft onlangs de lijst met hoog-risico landen geactualiseerd.

De nieuwe lijst met dan 23 landen wordt van kracht twintig dagen na publicatie in het Offical Journal. Voor publicatie legt de Europese Commissie de nieuwe lijst eerst voor aan het Europese Parlement en de Europese Raad.

Wat is het belang voor de praktijk?

Een accountantspraktijk moet elke transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woont of zetelt in een staat die de Europese Commissie heeft aangewezen, waarvan een accountantspraktijk kennis neemt, melden als ongebruikelijke transactie. Bij deze objectieve indicator moet dus altijd worden gemeld. Er is geen ruimte voor een eigen beoordeling of sprake is van witwassen.