Jaarverslag 2018 Commissie MKB

De AVG, de Vernieuwingsagenda MKB en PACK KE zijn de belangrijkste onderwerpen in het jaarverslag 2018 van de Commissie MKB.

AVG

De NBA heeft in 2018 veel energie gestoken in het ondersteunen van accountantskantoren bij de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voorbeelden van deze ondersteuning zijn:

  • ontwikkeling van een privacy toolkit
  • het herschrijven van de NBA-brochure over privacy
  • het organiseren van bijeenkomsten

Vernieuwingsagenda MKB

De Commissie MKB heeft het afgelopen jaar actief deelgenomen aan de discussie over de toekomstvisie van de NBA. Zo werd deelgenomen aan de werkgroep Vernieuwingsagenda MKB die in december 2018 het actieprogramma 'De accountant kijkt mee, dus is het ok' heeft gepubliceerd. De concrete actiepunten die in deze notitie staan, worden door de Commissie MKB opgepakt en de komende periode uitgevoerd.

PACK KE

In 2018 is door NEMACC en de NBA gewerkt aan PACK KE. Dit is een tool voor de controle van eenvoudige entiteiten. Denk daarbij aan kleine vennootschappen, stichtingen, e.d. De tool is eind april 2019 gratis beschikbaar.

Download