Dialoogsessies over cultuur en gedrag van start

Vanaf 14 februari start een serie dialoogsessies over cultuur en gedrag binnen accountantskantoren. De sessies worden georganiseerd door de Stuurgroep Publiek Belang (SGPB).

De dialoogsessies 'good practices kwaliteitsgerichte cultuur' zijn bestemd voor partners en young profs om te leren van elkaar en te reflecteren op uitdagingen voor de sector, aldus de SGPB. De stuurgroep werd eerder opgericht door oob-accountantsorganisaties samen met NBA en SRA, met als doel duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole.

Onderwerpen die tijdens de dialoogsessies aan bod komen zijn: 'van angstcultuur naar aanspreekcultuur', leren van fouten, leiderschap, diversiteit in teams, werk-, tijds- en budgetdruk, veranderaanpak en verandervermogen. Het thema werkdruk wordt telkens toegelicht door een vertegenwoordiger van NBA Young Profs.

Per sessie kunnen maximaal 15 partners en 15 young profs van grote en kleinere kantoren deelnemen. De eerste dialoogsessie wordt op 14 februari georganiseerd bij Mazars in Rotterdam. Voor de tweede sessie, op 4 maart bij de SRA in Nieuwegein, zijn nog plaatsen beschikbaar.

Alle sessies beginnen om 16.00 uur met een inleiding op de gespreksthema's, waarna de dialoog in subsessies wordt gevoerd. Afgesloten wordt steeds met een lichte maaltijd.

De dialoogsessies worden gehouden op verschillende locaties, in de periode februari-juni 2019; deelname is gratis. Aanmelden kan via NBA Opleidingen (inlog vereist) of door een mail te sturen aan Boukje Jansen van de NBA (b.jansen@nba.nl).