Bijeenkomst 'De controle verklaard'

Op 11 maart vindt de eerste editie van een nieuwe uitgavereeks van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie plaats. NBA en MAB willen jaarlijks een uitgave publiceren over een thema op het gebied van de accountantscontrole in de vorm van een themanummer van het MAB. 

Meer informatie en aanmelden