Consultatie wijziging opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling bij niet oob’s

Op 3 december 2018 heeft de NBA aangekondigd er bij het ministerie van Financiën op aan te dringen dat de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (okb) bij niet-oob's ook door andere deskundige accountants mogen worden uitgevoerd.

In het voorstel wijzigingsbesluit financiële markten 2019, dat op 25 februari ter consultatie is gepubliceerd, wordt een aanpassing van de regels voor okb’s bij niet-oob’s voorgesteld.

Dit voorstel leidt ertoe dat naast externe accountants ook RA’s en AA’s met aantekening, die voldoende bekwaam zijn en over voldoende relevante werkervaring beschikken om desbetreffende wettelijke controle te beoordelen, een okb mogen uitvoeren. Dit voorstel geldt niet voor okb’s bij een oob omdat de Europese verordening 537/2014 hier van toepassing is.

Totdat het wijzigingsvoorstel in werking treedt, geldt de huidige regelgeving.

U kunt op het voorstel reageren tot 25 maart 2019.