Circulaires BFT 2019(2018) goedgekeurd

NBA werkgroep COPRO heeft de circulaires Notariaat en Gerechtsdeurwaarders 2019(2018) van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) als uitvoerbaar aangemerkt. 

Op advies van COPRO heeft het BFT de circulaires aanzienlijk verduidelijkt, waardoor veel praktijkvragen zijn opgelost. Dit betreft met name de exacte invulling van de Standaard 4400N werkzaamheden.