Advies COPRO over twee protocollen Ministerie van VWS

NBA werkgroep COPRO adviseert om twee concept accountantsprotocollen van het ministerie van VWS voorlopig niet te gebruiken. Het betreft het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg en het Accountantsprotocol behorend bij de Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018-2021.

Beide concepten zijn door COPRO als niet-uitvoerbaar aangemerkt wat betreft technische uitvoerbaarheid (onderzoeksobject en afbakening normenkader) en economische doelmatigheid (ermee verbonden administratieve en controlelasten).

COPRO bespreking met ministerie

COPRO heeft medio maart een bespreking met het ministerie over deze protocollen. Het ministerie heeft beide concept protocollen reeds ter informatie online gezet op DUS-I, met de melding dat ze nog gewijzigd kunnen worden. COPRO publiceert normaliter geen oordelen over concept protocollen.

Advies

Gezien deze openbaarmaking acht zij het passend om accountants te adviseren beide protocollen tot nader orde niet te gebruiken. Voor meer informatie kunt u de secretaris van COPRO raadplegen: Michèl Admiraal, m.admiraal@nba.nl of 020-3010319.