Inhaaltermijn verplichte training Fraude

In 2019 is het onderwerp Fraude als verplicht onderwerp vastgesteld voor accountants in business, intern- en overheidsaccountants en voor openbaar accountants die niet in 2017 de training Frauderisicofactoren hebben afgelegd.

Verlenging Inhaaltermijn t/m 31 maart 2020

Nog niet alle accountants die tot de doelgroep behoren hebben de verplichte training Fraude in 2019 gevolgd. Het bestuur geeft deze leden een inhaaltermijn t/m 31 maart 2020 om de verplichte training alsnog te volgen en deze ook uiterlijk op deze datum op te nemen in hun online PE-registratie.

Op de NBA-website staan alle cursusaanbieders die geaccrediteerd zijn om deze Fraudetraining aan te bieden.

Verplichte training in PE-2019 registreren

Omdat de verplichting tot het volgen van de training Fraude op het kalenderjaar 2019 blijft rusten, moet een in 2020 gevolgde training Fraude door de accountant worden opgenomen in de PE-registratie 2019 door bij de registratie aan te geven dat het een ‘Inhaalverplichting 2019’ betreft.  

Na 31 maart 2020 start de NBA met de controle op de naleving van de PE-verplichting 2019, waarbij ook het al dan niet voldoen aan de verplichte training Fraude zal worden bekeken.

Vrijstelling vragen?

Accountants die kunnen aantonen dat zij al in 2017 de verplichte training Frauderisicofactoren hebben gevolgd, hoeven de verplichte training niet te volgen en kunnen vrijstelling vragen als dit niet uit hun PE-registratie blijkt.