Gewijzigde VGBA en gewijzigde ViO

Gewijzigde Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en gewijzigde Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) treden in werking per 1 januari 2020.

De verordeningen tot wijziging van de VGBA en ViO zijn vastgesteld in de ledenvergadering van de NBA op 16 december 2019. De wijzigingsverordeningen zijn gepubliceerd in de Staatscourant op 31 december 2019.

De wijzigingsverordening VGBA 2019 betreft o.a. drie nieuwe artikelen; over de verplichting tot collegiaal overleg, over het aannemen of aanbieden van geschenken en over het aanzetten tot onethisch gedrag. De wijzigingsverordening ViO 2019 betreft o.a. drie wijzigingen die betrekking hebben op: langdurige betrokkenheid van teamleden bij een opdrachtgever, beperking werkzaamheden van key assurance-partners tijdens de roulatietermijn en explicieter maken dat roulerende partners nog wel een rol in de chain of command mogen uitvoeren, mits ze niet inhoudelijk betrokken zijn bij opdracht.