Consultatie NBA-handreiking 1146 Bezoldigingsverslag

Op 29 oktober 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders' (35.058) goedgekeurd.

In dit wetsvoorstel is voorzien dat accountants werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot het bezoldigingsverslag. De handreiking die vandaag door de NBA ter consultatie aan de leden is voorgelegd legt uit welke werkzaamheden accountants in dit kader moeten uitvoeren.

Gezien de beperkte omvang van de handreiking wordt dit voorstel gedurende twee weken geconsulteerd. Mochten partijen meer tijd nodig hebben om een reactie op te stellen dan worden zij vriendelijk verzocht om dit voor 18 december 2019 te melden; ofwel via mail consultaties@nba.nl ofwel door contact op te nemen met Jan Thijs Drupsteen.