Consultatie herziening NBA-handreiking 1120, Gebruikmaken van de werkzaamheden van de certificerend actuaris

Vanaf vandaag consulteert de NBA het concept van de gewijzigde NBA-handreiking 1120, Gebruikmaken van de werkzaamheden van de certificerend actuaris bij de controle van de jaarrekening en staten van pensioenfondsen.

De wijziging van deze NBA-handreiking is een gevolg van de implementatie van de herziene Europese Pensioenfondsenrichtlijn (IORPII-richtlijn). De IORPII-richtlijn, die 13 januari 2019 in de Nederlandse wet is geïmplementeerd, is een herziening van de reeds uit 2003 daterende IORPI-richtlijn (IORP=Institutions for Occupational Retirement Provision).

IORPII kan invloed hebben op de rol die een certificerend actuaris heeft bij een pensioenfonds. En een gewijzigde rol kan invloed hebben op de onafhankelijkheid van de actuaris. In de herziene handreiking wordt uitgelegd hoe hier mee om te gaan. De wijzigingen zijn zichtbaar in de consultatieversie.

Gezien de beperkte wijzigingen in de handreiking houden wij een verkorte consultatietermijn aan. Mocht u meer tijd nodig hebben om een reactie op te stellen dan verzoeken wij u vriendelijk om dit voor 8 januari 2020 te melden; ofwel via mail consultaties@nba.nl ofwel door contact op te nemen met Jan Thijs Drupsteen.