Volg de verplichte training Fraude voor het einde van het jaar

Het NBA-bestuur heeft voor 2019 het onderwerp ‘Fraude’ als verplicht aangemerkt voor alle PE-plichtige accountants die in 2017 niet de verplichte training Frauderisicofactoren hebben gevolgd.

Een belangrijke overweging hierbij is de verantwoordelijkheid van alle accountants in de financiële keten voor het signaleren van Fraude en het zo nodig opvolging geven daaraan.

De omvang van de verplichte fraudetraining bedraagt 6 PE-uren en per ledengroep geldt een apart curriculum.

De NBA heeft signalen gekregen dat veel trainingen snel vol raken.

Behoort u tot de doelgroep van het verplichte onderwerp, dan raden wij u aan niet te lang te wachten met het inschrijven voor de verplichte training om te voorkomen dat de door u gewenste trainingsdatum en/of -locatie onverhoopt is volgeboekt. De training dient voor het einde van het jaar te zijn afegrond.

Op de NBA-site vindt u een overzicht van de voor deze training geaccrediteerde cursusaanbieders per ledengroep.

Bijzondere situaties

  • Bent u gedurende 2019 langdurig in het buitenland werkzaam? Mogelijkerwijze komt u dan in aanmerking voor een ontheffing van het verplichte PE-onderwerp.
  • Heeft u in 2017 de verplichte training Frauderiscofactoren gevolgd, maar had u op dat moment nog geen PE-verplichting, dan komt u in aanmerking voor een ontheffing als u daarbij het deelnamebewijs indient.

Een ontheffingsverzoek kunt u indienen via het online formulier op de NBA-site.

Mocht u vragen hebben over het verplichte PE-onderwerp Fraude neemt u dan contact op met de PE-servicelijn, telefoon 020-3010352.