Gezocht: Nieuw bestuurslid voor de NBA Young Profs

Ben jij de Young Prof die een positieve en actieve bijdrage wil leveren aan de toekomst van het accountantsberoep? Dan zoeken we jou!

Meld je nu aan en word ons nieuwe bestuurslid.

Het bestuur bestaat momenteel uit zeven jonge accountants (in opleiding). Zij zijn voor 3 jaar door het algemeen bestuur van de NBA op persoonlijke titel benoemd. Wegens het aflopen van termijnen zoekt het bestuur met ingang van 2020 1 nieuw bestuurslid.

Ons nieuwe bestuurslid is:

  • Trainee van de Praktijkopleiding of accountant, die tijdens de gehele zittingstermijn van drie jaar valt binnen de doelgroep (maximaal vijf jaar de beroepstitel of jonger dan 35 jaar oud).
  • Bereid een actieve bijdrage te leveren aan de activiteiten van de NBA Young Profs en de ontwikkeling van het accountantsberoep.
  • Enthousiast op inhoud en trots op beroep(sgroep).
  • Communicatief vaardig en bezit goede contactuele eigenschappen.
  • Heeft geen bezwaar tegen optreden/spreken in het openbaar en is in staat om "out of the box" te denken.
  • Van onbesproken gedrag en heeft geen belangenconflict met overige nevenactiviteiten binnen of buiten de NBA.