Dilemma van de week: Uit de school klappen?

U was hoofd van de internal audit afdeling van een groot internationaal beursfonds dat recentelijk failliet is gegaan. U zat dicht op het vuur en had inzicht in de oorzaken van dit faillissement. 

Uw kritische auditrapporten werden genegeerd door het bestuur en de raad van commissarissen. Nu heeft u geen werk en moet leven van een uitkering.
Een bekende onderzoeksjournalist benadert u met het verzoek mee te werken aan een boek over deze onderneming.

Wat doet u?

  1. U weigert medewerking aangezien u als accountant te maken heeft met de VGBA.
  2. U werkt mee aan het boek maar wenst niet bij naam genoemd te worden.
  3. U werkt mee aan het boek omdat deze ervaringen en kennis beschikbaar komen voor andere intern accountants en omdat dit een mooie bron van inkomsten is.
  4. Anders, namelijk (laat uw keuze onder reacties)

Over de DilemmApp

Elke accountant heeft wel eens te maken met dilemma's in het werk: kwesties waarbij tegenstrijdige belangen spelen en waarbij je een morele afweging moet maken. We helpen accountants bij veelvoorkomende lastige situaties met een app: de DilemmApp. De DilemmApp begon als app voor accountants in business, maar vanaf nu zullen ook dilemma's voor openbaar en interne- en overheidsaccountants geplaatst worden. Hieronder vindt u de links naar downloads van de app in uw store.