Vragen aan de voorzitter tijdens eerste sessie 'NBA Open'

De NBA wil graag van leden horen wat ze beter kan doen, zegt NBA-voorzitter Marco van der Vegte in de vierde aflevering van ‘Vragen aan de voorzitter’. Het video-interview viel dit keer samen met de eerste bijeenkomsten in het kader van de ‘NBA Open’-campagne.

Die bijeenkomsten moeten zorgen voor input voor een ‘creatieve conferentie’ op 17 juni aanstaande, de dag van de ledenvergadering van de NBA. Van der Vegte benadrukt dat het goed is als leden in aanloop daarheen laten horen wat ze verwachten van de NBA en hoe die kan bijdragen aan hun ontwikkeling, zowel individueel als voor het beroep. Voor de NBA Open-evenementen en sfeerimpressies .

Tijdens de conferentie moeten plannen gesmeed worden voor het vervolgtraject en de daadwerkelijke invulling, aldus de NBA-voorzitter. Medio 2020 moet de ledenvergadering uiteindelijk stemmen over een nieuwe inrichting van de beroepsorganisatie.

CTA

Ook de NBA heeft recent per brief gereageerd op de uitnodiging van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) om bouwstenen aan te leveren voor de rapportage van die commissie later dit jaar. Van der Vegte noemt zaken als voldoende capaciteit, proportionaliteit van maatregelen, de internationale context en de wijze waarop het toezicht wordt uitgevoerd “belangrijke randvoorwaarden” voor kwaliteitsverbetering en herstel van vertrouwen in het beroep. Ook de financiële keten als geheel is van belang.

Dashboard

Het nieuwe Dashboard Accountancy wordt binnenkort uitgebreid met informatie over fraude, kondigt Van der Vegte aan. Naast informatie over aantallen fraudemeldingen door accountants, de opvolging van signalen en het eind 2018 uitgebrachte fraudeprotocol komen er ook interviews met betrokkenen op het dashboard.

De video-interviews met de NBA-voorzitter zijn te bekijken via Accountant.nl, NBA.nl, het YouTube-kanaal van de NBA en LinkedIn. Leden kunnen vragen indienen via vragenaandevoorzitter@nba.nl. Maandelijks wordt hieruit een aantal vragen geselecteerd.

De interviews verschijnen elke laatste donderdag van de maand; de volgende uitzending is gepland voor 30 mei aanstaande.