Terry Bogers nieuw lid van de Commissie MKB

Terry Bogers is door het NBA-bestuur benoemd als lid van de Commissie MKB. Zij is mede-eigenaar van een accountantspraktijk in Noord-Brabant en voornamelijk actief in het ondersteunen en adviseren van mkb-ondernemers.

Gevraagd naar haar motivering geeft Terry aan dat het als accountant zaak is om niet stil te blijven staan. "Ondersteuning daarbij vanuit de NBA is cruciaal. De Commissie MKB geeft mij de kans een actieve bijdrage te leveren aan het toekomstige beroep van de mkb-accountant. Mijn speerpunten daarbij zijn: het ontwikkelen van toepasbare tooling voor de dagelijkse praktijk en de mkb-accountant als keurmerk."

Terry heeft affiniteit met digitalisering en is medebedenker van de Rekentool Materialiteit. Daarnaast heeft ze met anderen een NEMACC-onderzoek uitgevoerd naar de rol van materialiteit binnen de mkb-praktijk.

Haar eerste activiteit als lid van de Commissie MKB is deelname aan de mkb-toets die door het ministerie van Justitie & Veiligheid wordt georganiseerd over de modernisering van het Personenvennootschapsrecht. Binnen de mkb-toets wordt gekeken naar de toepasbaarheid van deze nieuwe regelgeving voor het mkb-segment.

Steef Visser (commissievoorzitter) en Claudia Spring in 't Veld zijn door het NBA-bestuur herbenoemd in de Commissie MKB.