Pack PE-KE gelanceerd tijdens NEMACC-symposium

Tijdens het NEMACC-symposium van 29 april 2019 is Pack PE-KE (Petites Entit├ęs-Kleine Entiteiten) gelanceerd. Pack PE-KE is een geautomatiseerd hulpmiddel dat helpt de stappen van het controleproces bij eenvoudige kleine entiteiten te structuren en de vastlegging van de werkzaamheden te vergemakkelijken.

Het eerste exemplaar van Pack PE-KE werd tijdens het symposium door Jochem Beekhuizen (voorzitter NEMACC) aan Diana Clement (plaatsvervangend voorzitter NBA) overhandigd.

Bestellen (alleen voor leden)

Gebruikerscursus en praktijktoepassing

Speciaal voor gebruikers van PACK PE-KE is door NBA Opleidingen een gebruikerscursus samengesteld.