Hoe staat het met het IT-gebruik bij accountants in het mkb?

De accountant in het mkb staat voor een grote uitdaging: hoe moet hij omgaan met alle digitale mogelijkheden die er op hem afkomen?  Is de huidige digitaliseringsslag in de accountantssector een kans of een bedreiging? De NBA wil graag weten of en de mate waarin accountants in het mkb met de digitalisering van het beroep bezig zijn en welke technologieën daarbij worden gebruikt.

Onderzoek onder accountants in het mkb

Vanuit de projectgroep Accounttech wordt er onder accountants die werkzaam zijn in het mkb en die niet staan ingeschreven bij de AFM een enquête uitgezet waarmee wordt gemeten in hoeverre zij bezig zijn met de digitalisering van het accountantsberoep.

De enquête wordt verstuurd naar leden die in hun ledenprofiel hebben aangegeven dat zij enquêtes willen ontvangen.

Bent u werkzaam bij een mkb accountantskantoor, maar bent u niet uitgenodigd voor de enquête? U kunt gewoon deelnemen.

Met de informatie uit de enquête wil de NBA haar leden in het mkb beter faciliteren bij de digitale transformatie in de mkb-markt. Uw deelname is voor u en ons dus van groot belang!