Kennis over NV NOCLAR kan beter!

Sinds 1 januari 2019 is de NV NOCLAR (Nadere voorschriften Non Compliance with Law and Regulations) in werking getreden. Het geeft aan wat van accountants wordt verwacht en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de cliënt of binnen de eigen organisatie. Rond de invoering hebben we in de dilemmApp, NOCLAR-gerelateerde dillemma's behandeld om de kennis bij de leden te toetsen en hen bewust te maken van eventuele kennislacunes. Veel leden hebben hier aan deelgenomen.

NOCLAR strip

In de dilemmApp werden zes kennisvragen opgenomen. De vragen en de scores staan hieronder. Leden die hebben deelgenomen kunnen in de app hun eigen 'score' zien. Op deze website kunnen zij terecht voor verdere toelichting.

Meer kennis nodig?

Wilt u uw kennis uitbreiden? Uiteraard komt dit onderwerp aan bod bij de verplichte permante educatie over fraude. Of raadpleeg de NOCLAR-pagina. Verder bieden diverse opleidingsinstituten, waaronder NBA Opleidingen cursussen waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan NOCLAR.

De vragen

Hoe scoort u? Toets alsnog uw NOCLAR-kennis met het doorlopen van de vragen hieronder. De antwoorden staan helemaal onderaan de pagina.

 

1. Op welke accountants heeft NOCLAR betrekking?

1. Op openbaar accountants die controlewerkzaamheden verrichten
2. Op alle accountants die zijn ingeschreven in het register van de NBA
3. Op Openbaar, intern en overheidsaccountants
4. Op alle openbaar accountants

71% heeft juiste antwoord gegeven (N=226)

oranje-lijn.png

2. Wanneer past u NOCLAR toe in de werkomgeving?

1. Bij niet naleven van wet- en regelgeving
2. Mogelijk niet naleven van wet- en regelgeving
3. Dreigende niet-naleving van wet- en regelgeving
4. In alle hierboven beschreven situaties

82% heeft juiste antwoord gegeven (N=294)

oranje-lijn.png

3. Stelling 1: Indien de niet-naleving 'duidelijk onbeduidend' is, hoeft de accountant geen actie te nemen.
Stelling 2: Indien de niet-naleving van fundamenteel belang is voor operationele aspecten, of kan leiden tot materiële sancties dan wel het voortzetten van activiteiten moet de accountant altijd actie ondernemen

1. Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist
2. Stelling 2 is juist, stelling 1 is onjuist
3. Beide stellingen zijn juist
4. Beide stellingen zijn onjuist

Slechts 4% heeft juiste antwoord gegeven! (N=292)

oranje-lijn.png

4. Stelling 1: Alleen accountants in business met een managementrol moeten andere accountants informeren in de organisatie
Stelling 2: De eerste stap na het constateren van een overtreding van wet- en regelgeving is het bespreken van de situatie met de leidinggevende.

1. Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist
2. Stelling 2 is juist, stelling 1 is onjuist
3. Beide stellingen zijn juist
4. Beide stellingen zijn onjuist

55% heeft het juiste antwoord gegeven (N=203)

oranje-lijn.png

5. Stelling 1: Een accountant in business zonder senior positie hoeft nooit een melding te doen van een overtreding van wet- en regelgeving bij een bevoegde instantie.
Stelling 2: Bij een acute dreiging moet altijd een melding worden gedaan bij een bevoegde instantie.

1. Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist
2. Stelling 2 is juist, stelling 1 is onjuist
3. Beide stellingen zijn juist
4. Beide stellingen zijn onjuist

22% heeft het juiste antwoord gegeven, 61% heeft een verkeerde keuze gemaakt! (N=222)

oranje-lijn.png

6. Stelling 1: In de NV NOCLAR is een vastleggingsverplichting opgenomen van alle genomen acties, na de constatering van de accountant dat er sprake is van overtreding van wet- en regelgeving.
Stelling 2: De NV NOCLAR is geeft een nadere invulling aan de beginselen professionaliteit en integriteit uit de VGBA.

1. Stelling 1 is onjuist
2. Stelling 2 is onjuist
3. Beiden zijn onjuist
4. Beiden zijn juist

Slechts 20% heeft het juist, 53% heeft een verkeerde keuze gemaakt! (N=230)

Bekijk ook

Antwoorden

Vraag 1: 2
Vraag 2: 4
Vraag 3: 1
Vraag 4: 2
Vraag 5: 4
Vraag 6: 1