Informatieplicht energiebesparing: welke kennis heeft u nodig als accountant?

Voor een groot aantal ondernemingen, vooral in het mkb, geldt sinds kort de zogeheten Informatieplicht energiebesparing. Voor 1 juli a.s. zijn organisaties met een energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar, verplicht te registreren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen of nog gaan nemen.

Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven de energiebesparingsplicht - die al geruime tijd van kracht is - versnellen. Zo krijgt tevens de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Heeft u als (mkb-)accountant hierover al met uw klant gesproken? Als accountant in business houdt u zich wellicht zelf bezig met de registratie via het eLoket. Centrale informatie is met name te vinden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij organiseert op dinsdag 16 april in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst.

Als NBA proberen wij in kaart te brengen welke kennis onze leden nodig hebben op dit gebied. Kennis die u nu misschien nog niet heeft. Als Groene Brigade vinden wij het belangrijk om dit onderwerp bij u onder de aandacht te brengen, niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw klanten.

Zijn er specifieke vragen waarop u het antwoord niet heeft, is er bepaalde kennis over het onderwerp die u nodig heeft, laat het ons dan weten. Stuur een mail aan de Programmamanager Groene Brigade.

Neem contact op met

lucas_geusenbroek_327x327.jpg
Lucas Geusebroek Beleidsmedewerker Beroep & Maatschappij 020 301 0351