Gewijzigde rapportages voor publieke sector en beleggingsentiteiten

De NBA heeft gewijzigde rapportages voor de publieke sector en beleggingsentiteiten gepubliceerd.

Wijzigingen publiekesectorrapportages

De wijzigingen bij een woningcorporatie betreffen twee voorbeeldrapportages (met nummers 10.7b en –c).

In voorbeeldrapportage 10.7b gaat het om een redactionele wijziging (‘uniek kenmerk’ in plaats van voorheen ‘checksum’).

In voorbeeldrapportage 10.7c neemt daarnaast het onderzoeksobject in de paragraaf ‘Ons oordeel’ in omvang af. Deze afname komt door de aangepaste reikwijdte van de opdracht onder verantwoordelijkheid van de ‘Coördinerend Specialistisch Inspecteur Woningcorporaties’, in de paragraaf De basis voor ons oordeel’.

Wijzigingen rapportages voor beleggingsentiteiten

De wijzigingen van de rapportages voor beleggingsentiteiten gaan om twee nieuwe Engelstalige ‘GIPS’-voorbeeldrapportages, (met nummers 13.21 en 13.22) en de Engelse vertaling van de bestaande Nederlandse voorbeeldrapportage voor een instelling voor collectieve belegging en effecten (icbe, met nummer 13.6). De Nederlandse voorbeeldrapportage is gewijzigd om de verantwoordelijke partij nauwkeuriger weer te geven.

Verder is de Nederlandstalige voorbeeldrapportage voor een onderzoeksrapport (met nummer 13.12) in nieuw format en op basis van Standaard 3000A vormgegeven, met het oordeel aan het begin.

Tot slot is in de Nederlandse voorbeeldrapportage voor vermogensvereisten bij een icbe (met nummers 13.2 t/m 13.4) de tekst geactualiseerd aan de geldende wettelijke bepalingen.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA aan:

  • het updaten van de generator voor onder meer XBRL-instances van een controleverklaring (Nederlands) in de onderwijssector;
  • het updaten van meer rapportages voor specifieke sectoren;
  • het aanpassen van de andere assurance-rapporten aan het nieuwe format met het oordeel (de conclusie) aan het begin;
  • het bijwerken van de voorbeeldbrieven in HRA deel 3, sectie I in de NBA-verklaringengenerator;
  • het beschikbaar stellen van een Engelstalige brievendatabase in de NBA-verklaringengenerator.