Dilemma van de week: Afscheid

U bent werkzaam als hoofd financiën en ICT bij een non-profit organisatie. De medewerkers van de afdeling ICT werken in shifts. Voor een afscheidsreceptie komen een aantal personeelsleden eerder naar kantoor.

Er worden ook laag-alcoholische drankjes geschonken. Het valt u op dat iemand van ICT-beheer wel erg flink doordrinkt. In theorie is de persoon in kwestie nog niet aan het werk en geniet dus in de eigen vrije tijd. Anderzijds vraagt ICT-beheer om grote zorgvuldigheid, want fouten kunnen grote gevolgen hebben voor de ICT-infrastructuur en daarmee voor de organisatie.

Wat doet u?

  1. Ik spreek de collega op een ander moment aan met de vraag of alles goed gaat. Hopelijk kom ik er dan achter of er iets speelt.
  2. Ik spreek de collega erop aan dat hij/zich schuldig maakt aan ernstig plichtsverzuim door alcohol te gebruiken vlak voor diensttijd.
  3. Ik vraag de afdeling HR om het beleid ten aanzien van de gedragsregels weer voor het voetlicht te brengen.
  4. Anders...

Slotwoord

Er is als volgt gereageerd op dit dilemma:

  • 39% spreekt de collega op een ander moment aan met de vraag of alles goed gaat. Het zou kunnen dat er iets met de collega aan de hand is, bijvoorbeeld in de privésfeer of op het werk.
  • Ook 39% kiest ervoor de collega aan te spreken maar dan met een andere toon, namelijk dat diegene zich schuldig maakt aan ernstig plichtsverzuim door alcohol te gebruiken vlak voor diensttijd.
  • 11% laat de situatie voor wat het is en neemt geen directe stappen richting de betreffende collega, maar vraagt de HR afdeling om het beleid ten aanzien van de gedragsregels weer onder de aandacht te brengen van de medewerkers. Dit is een kans om het gesprek met elkaar te voeren en mogelijk het dilemma als casus in te brengen.
  • 11% geeft aan iets anders te gaan doen. Veelal een combinatie van acties, maar over het algemeen gaat iedereen het gesprek gelijk aan met de medewerker om diegene te wijzen op de verantwoordelijkheden van het werk die zich niet verenigen met overmatig alcohol gebruik voor werktijd. Dus de verantwoordelijkheid wordt in de meeste open reacties gelegd bij de medewerker. Van de andere kant zijn er ook de opmerking geplaatst die vinden dat er wel degelijk een verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever. Zo is het hoofd ICT verantwoordelijk voor de werkzaamheden van ICT en die positie dwingt tot handelen (ter plekke de persoon aanspreken, achterhalen wat er aan de hand is en eventueel aandringen op het ruilen van shifts). Ook kan een werkgever ervoor kiezen om geen alcoholische versnaperingen aan te bieden. Het kan in ieder geval geen kwaad om na te denken of dit wel zo handig is. Is er een alcoholbeleid? En zijn deze voorschriften voldoende zichtbaar in de organisatie?