COPRO wijzigt oordeel over Accountantsprotocol Kaderregeling

De NBA-werkgroep Controleprotocollen (COPRO) heeft haar oordeel over het Accountantsprotocol bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW gewijzigd naar 'uitvoerbaar onder voorbehoud'.

COPRO heeft namelijk vastgesteld dat in veel van dit protocol afgeleide protocollen een Standaard 4400N-opdracht staat, zonder dat dit iets toevoegt aan de eindverantwoording. Hierdoor kunnen onnodige administratieve lasten optreden. De oordeelswijziging van COPRO past binnen de aanpak van de Blauwe Brigade van de NBA.