Werkgroep Fraude ontwikkelt fraudeprotocol

Verwachtingen van gebruikers van de jaarrekening over de rol van de accountant ten aanzien van het ontdekken van fraude worden niet altijd waargemaakt.

Niet voor niets heeft de Stuurgroep Publiek Belang fraude aangewezen als thema dat vanwege de maatschappelijke impact een bovengemiddelde invloed uitoefent op de verwachtings- en prestatiekloof. Voor het overbruggen van deze kloof en het onderkennen van dilemma's wordt het gesprek aangegaan met stakeholders en de beroepsgroep zelf.

Als opstap hiertoe heeft de Werkgroep Fraude een concept fraudeprotocol ontwikkeld. Dit wordt binnenkort voor goedkeuring aan de Stuurgroep Publiek Belang voorgelegd. Op 4 oktober organiseerde Accountant.nl bij gelegenheid van het Fraude Film Festival een fraudedebat. Met het oog daarop maakte de werkgroep Fraude het concept fraudeprotocol nu al publiek.