Het ledengroepbestuur aib draagt nieuwe bestuursleden voor

Het bestuur van de ledengroep accountants in business (aib) draagt Malika Bensellam, Pauline Derkman en Ingrid Hems voor als bestuurslid.

Het ledengroep bestuur accountants in business bestaat uit 7 personen die door de ledenvergadering zijn benoemd. Conform het rooster van aftreden leggen twee bestuursleden de heer G.J.(Gert) Nijland RA RB CCO en de heer P.M.E.G.M. (Paul) Slegers RA, hun functie neer. Daarnaast treedt mevrouw ing. J.W. (Sandra) Addink-Berendsen AA tussentijds af. Na een uitgebreide wervings- en selectieprocedure en op grond van artikel 13 lid 2 van de Verordening op de ledengroepen beveelt het ledengroep bestuur accountants in business de volgende kandidaten aan:

Mevrouw M. Bensellam-Bouhtala RA MSc

Ik ben Malika Bensellam-Bouhtala. Ik ben 33 jaar, getrouwd en moeder van twee kinderen. Ik werk als Risk Manager bij Translink (bedrijf achter de OV-chipkaart). Mijn professionele carrière heb ik opgebouwd binnen zowel de profit als non-profit branche in verschillende functies. Mijn carrière ben ik gestart bij KPMG in de audit.

Ik heb voor het accountantsberoep gekozen vanwege onze maatschappelijke rol en mijn interesse in de werking van economieën. Ik was en ben ook trots op mijn vak en beroepsgroep. Deze trots uitte zich al in een vroeg stadium door mijn betrokkenheid bij verschillende projecten die gericht waren op de ontwikkeling van ons beroep in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is het project De luiken open van Universiteit Nyenrode. Maar ik was in 2007 ook medeoprichter van een netwerk binnen KPMG die zich inzette voor diversiteit binnen ons beroep.

De afgelopen jaren is ons beroep steeds vaker onderwerp van gesprek geweest doordat er ook in eigen land de nodige onrust is ontstaan naar aanleiding van ongewenste gebeurtenissen. Dit zorgt voor wantrouwen en een kloof tussen de accountants en het maatschappelijk verkeer.

Mijn trots is er nog steeds en deze trots zorgt ervoor dat ik niet accepteer dat mijn beroep wordt aangetast door ongewenste gebeurtenissen. Deze trots heeft ervoor gezorgd dat ik gesolliciteerd heb op een functie binnen onze ledengroep en ik ben er van overtuigd dat deze trots gaat bijdragen aan de ontwikkeling van ons beroep in de toekomst, vanuit onze ledengroep.

Ik ben een goede netwerker en verbinder. Daarbij zit mijn kracht vooral in het vooruitzien. Nog belangrijker is denk ik mijn lef om mij uit te spreken over de zaken waarover ik mij verwonder. Met deze eigenschappen wil ik onze ledengroep verrijken en de trots voor mijn vak behouden niet alleen voor nu maar vooral ook voor de toekomst. Ik hoop jullie steun en vertrouwen te krijgen om gezamenlijk de weg naar de toekomst in te slaan!

Mevrouw Drs. P.M. Derkman RA 

Ik ben Pauline Derkman-Oosterom, ik ben 46 jaar, getrouwd en moeder van een zoon. Ik werk bij a.s.r. als directievoorzitter van het bedrijfsonderdeel Leven. Een belangrijk project daarin is het neerzetten van de zogenaamde closed book organisatie. De ambitie is om in 1 systeem alles eenvoudiger te maken voor de klant. Digitalisering, selfservice en robotisering  zijn belangrijke thema’s in de dagelijkse praktijk.

Ik ben klantgericht, analytisch en vind het inspirerend om leiding te geven aan een team om ambitieuze doelstellingen te realiseren.

Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd en mijn post doctorale opleiding Accountancy gevolgd aan de UvA. In 1995 ben ik als extern accountant bij PwC gestart, waarna ik 13 jaar bij ING heb gewerkt bij diverse onderdelen in diverse rollen. Ik ben sinds 2012 werkzaam bij a.s.r.

Ik ben van mening dat accountants in business als financiële professionals duurzame waarde voor de organisatie en de maatschappij als geheel creëren. Het is mijn persoonlijke missie om de toegevoegde duurzame waarde van onze beroepsgroep verder uit te dragen en te ontwikkelen.

 

Mevrouw I.M. Hems AA

Ik ben Ingrid Hems, 42 jaar en moeder van twee kinderen. Ik woon in Eindhoven en werk voor Ergon als concernhoofd bedrijfsvoering en financiën. Ergon is een sociale werkvoorziening met 2500 medewerkers. Mijn carrière is begonnen bij PwC en van daaruit heb ik de overstap gemaakt naar het maatschappelijk veld. In de combinatie van bedrijfsmatigheid en zakelijkheid in een publieke omgeving ben ik op mijn best. Hier komen namelijk twee werelden samen, die van finance en maatschappelijke betrokkenheid. En daar ligt ook mijn passie.

Ik heb mij kandidaat gesteld voor het bestuur, omdat ik graag actief betrokken blijf bij mijn beroepsgroep als verbinder. Ik vind het namelijk belangrijk om andere accounts te (blijven) inspireren en motiveren met een verrassend en passend vakinhoudelijk aanbod zodat zij als professionals blijven groeien en boeien. Als bestuur vervul je in mijn ogen hierin een belangrijke rol en vorm je een grote meerwaarde in de dagelijkse praktijk van andere accountants. Een belangrijke missie die ik graag met beide handen aanpak.

Naast het blijven boeien van mijn collega-accountants, zie ik als verbinder ook een belangrijke taak om de Accountant-in-business prominent op de kaart te blijven zetten. Door mijn ervaring en netwerk in ons vakgebied zal ik onze beroepsgroep professioneel, vooruitstrevend en gedreven positioneren. Mijn karaktereigenschappen en mijn functies in zowel de profit als non-profit sector zorgen ervoor dat ik deze rol als verbinder ook kan pakken. 

Door het netwerk van Accountant-in-business uit te breiden en inspirerende en vakinhoudelijke kennis en ervaringen uit te wisselen tussen accountants, zal ik een actieve bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van ons prachtige beroep en het bewaken van de duurzame waarde van onze beroepsgroep. Ik zal dan ook als bestuurslid streven naar meer verbinding tussen accountants en binding met ons vak, zodat we als beroepsgroep een duurzame waarde blijven binnen organisaties en onze maatschappij. 

Verkiezing

De verkiezing van de nieuwe bestuursleden vindt plaats op de ledenvergadering van de ledengroep op 6 november 2018.  Lees meer informatie en meld u aan.