Gewijzigde brieven toestemming openbaarmaking controleverklaring beschikbaar

Vanaf vandaag zijn gewijzigde brieven toestemming openbaarmaking controleverklaring beschikbaar.

Wijzigingen

De wijzigingen houden vooral verband met digitale deponering en andere gewijzigde wet- en regelgeving. Verder zijn redactionele wijzigingen verwerkt, zoals de volgorde van de diverse passages.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt in voorbeeldbrieven 1.1.1 en 1.1.2 de passage over toestemming openbaarmaking van de controleverklaring te preciseren.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA aan:

  • Meer geactualiseerde publieke-sector-rapportages;
  • Meer assurance-rapporten in nieuw format met het oordeel (de conclusie) aan het begin, zie ook hoofdstukken 3.5, 13 en 15, sectie II, HRA deel 3;
  • Meer updates van de generator.