Consultatie vier NBA-handreikingen

Consultatie vier NBA-handreikingen over specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant bij (beheerders van) beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen, verzekeraars, pensioenfondsen en banken. 

De bestaande handreiking 1104 Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de financiële sector is geüpdatet en opgesplitst in handreikingen voor de vier belangrijkste soorten instellingen/sectoren:

  • beleggingsinstellingen en –ondernemingen (asset management);
  • verzekeraars;
  • pensioenfondsen; en
  • banken.

De handreikingen zijn bedoeld om accountants in de financiële sector inzicht te geven in de voor hen relevante toezichtwetgeving, met name vanwege de meldplicht en andere specifieke verplichtingen die hieruit voortvloeien.

Wijzigingen in specieke wet- en regelgeving voor financiële instellingen (o.a. Wet op het financieel toezicht (Wft) en Pensioenwet, maar ook internationale regelingen zoals CRR/CRD IV en Solvency II) maken een actualisatie van Handreiking 1104 nodig. De wetgeving van de verschillende sectoren loopt (deels) uiteen. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid te vergroten is daarom besloten om vier individuele handreikingen op te stellen. Waar mogelijk zijn ze gelijk, waar nodig verschillen ze.

Voorlopig zijn de handreikingen nog genummerd als 1104A tot en met 1104D. Na de consultatie zullen zij een nieuw nummer krijgen. 

Gewijzigde consultatieprocedure

Wij verzoeken u om vóór vrijdag 5 oktober 2018, 12.00 uur aan te geven of u wilt reageren op een of meer van deze handreikingen. Als op 5 oktober blijkt dat er geen reacties komen op een bepaalde handreiking dan wordt deze zo snel mogelijk definitief gemaakt. Mensen die aangeven wel te willen reageren krijgen hier tot vrijdag 26 oktober de tijd voor. Reacties kunt u zenden naar: consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl.

Transparantie

De NBA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de reacties die zij krijgt met betrekking tot voorgestelde regelgeving en toelichtingen daarop. Daarom vragen wij om bij indiening van uw reactie aan te geven of wij uw reactie wel of niet mogen publiceren op de website van de NBA. Voor de interne verwerking ontvangen wij graag ook een Word-versie van uw reactie.

Bekijk de consultatiedocumenten