Consultatie Nadere voorschriften nieuw PE-model accountants

NBA-leden en andere belanghebbenden kunnen tot en met 3 oktober 2018 reageren op de nieuwe Nadere voorschriften permanente educatie. Nieuwe Nadere voorschriften PE die geënt zijn op het eerdere bestuursbesluit om met ingang van 1 januari 2019 – gefaseerd - een nieuw PE-model in te voeren.

Reageer voor 4 oktober 2018 via consultaties@nba.nl. Uw reactie wordt openbaar gemaakt tenzij u expliciet aangeeft dat u hier geen prijs op stelt.

Nieuwe PE-opzet
In de nieuwe PE-opzet staat het leerresultaat centraal. PE-plichtige accountants bepalen zelf de inhoud, vorm en omvang van de PE-activiteiten die nodig zijn voor het professioneel uitvoeren van huidige en toekomstige werkzaamheden. Wel moeten zij elk jaar in hun PE-portfolio opnemen wat ze hebben gedaan. De verplichting om een bepaald minimum aantal PE-uren te behalen vervalt.

Gefaseerde invoering
Het nieuwe PE-model wordt gefaseerd ingevoerd en zal niet meteen gelden voor alle accountants. Globaal betekent dit dat accountants werkzaam in de adviespraktijk bij Deloitte, EY, KPMG en PwC en bij de Belastingdienst als eerste over gaan. Zij starten met ingang 1 januari 2019. Andere PE-plichtige accountants volgen later. Lees de Nadere voorschriften voor de exacte fasering.

Over de Pilot
Vanaf 1 januari 2016 liep er een pilot met een nieuwe outputgerichte PE-systematiek. Gestart met veertig accountants uit de ledengroep Intern en overheidsaccountants; in 2017 uitgebreid met ongeveer tachtig accountants uit de andere twee ledengroepen. Tevens waren er pilots in enkele organisaties: via de SRA, binnen EY, ANWB en SHV. In december 2017 en januari 2018 is de pilot geëvalueerd met een enquête en verschillende bijeenkomsten met de pilot-deelnemers. De uitkomst van die evaluatie was positief en vormde mede de basis voor het eerder dit jaar genomen bestuursbesluit.

Reacties
Wij stellen het op prijs als u uw reacties op deze nieuwe nadere voorschriften aan ons kenbaar maakt. Uw inbreng betrekken wij in onze beslissing voor een definitieve vaststelling van de Nadere voorschriften permanente educatie 2019.

Uw reacties kunt u indienen tot en met woensdag 3 oktober 2018 via consultaties@nba.nl.

Uw reactie wordt openbaar gemaakt tenzij u bij de indiening expliciet aangeeft dat u hier geen prijs op stelt.