AVG-ondersteuning bij uw klant

Ieder accountantskantoor heeft in het voorjaar het eigen kantoor privacy-proof moeten maken. U kunt de kennis die u daarvoor nodig heeft natuurlijk ook gebruiken wanneer uw klanten vragen hebben over de AVG voor hùn onderneming.

Uw rol als 'Trusted Advisor' kan per klant verschillen. Zo zal een doorsnee mkb-bedrijf vaak beperkt persoonsgegevens verwerken. Waarschijnlijk kunt u deze klant vrijwel compleet AVG-proof helpen maken. Indien uw klant veel persoonsgegevens verzamelt en bewaart binnen een geautomatiseerde omgeving, zoals bij een webshop met particuliere afnemers, zal uw rol mogelijk meer ondersteunend zijn en zullen er andere specialisten worden ingeschakeld.

De brochure 'AVG-ondersteuning bij uw klant' beschrijft kort enkele aandachtspunten die u kunt gebruiken bij het adviseren van uw klant.