Welke persoon wilt u in het zonnetje zetten?

Kent u een iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor de NBA of voor het accountantsberoep? En wilt u die persoon graag eens in het zonnetje (laten) zetten? Draag hem of haar dan voor als kandidaat voor de NBA Loftrompet.

NBA loftrompet

De NBA loftrompet is een onderscheiding die door het bestuur is ingesteld. In de ledenvergadering wordt de loftrompet uitgereikt aan een persoon (of aan meerdere personen) die zich meer dan gemiddeld heeft ingezet voor de NBA of voor het accountantsberoep.

De NBA Loftrompet is inmiddels vijf keer uitgereikt: in 2014 (aan Jacques Heij AA RA en Leo Straathof RA), 2015 (aan de leden van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep), 2016 (aan Peter Eimers RA, Herman Meijer AA RA en Angela van Os RA), in 2017 (aan Pieter de Kok RA, John Weerdenburg AA, leden van de NBA-PUM en Anne-Marike van Arkel) en in 2018 (aan Margreeth Kloppenburg en Arthur van Bemmel RA).

U kunt uw gemotiveerde suggesties voor kandidaten tot en met 1 november 2018 indienen bij de secretaris van het bestuur (Frans van Schaik, f.vanschaik@nba.nl). Het bestuur maakt op basis van de ontvangen suggesties een keuze. Tijdens de ledenvergadering wordt de uitgekozen persoon in het zonnetje gezet.