Genomineerden Kristalprijs 2018 bekend

Vier organisaties actief in de retail zijn genomineerd voor de Kristalprijs 2018. Het thema van de Kristalprijs is dit jaar 'ketentransparantie'.

Organisaties die open zijn over hun ketenverantwoordelijkheid, die transparant zijn over hun eigen impact, samenwerken met belanghebbenden en ketenverantwoordelijkheid opnemen in hun strategie en maatschappelijk jaarverslag maken kans op de Kristalprijs 2018.
De genomineerden voor 2018 in willekeurige volgorde zijn:

  • Zeeman Groep BV
  • Plus Retail BV
  • Unilever NV
  • Royal Philips NV

De organisatie van de Kristalprijs, een jaarlijks gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de NBA, vroeg dit jaar accountants, ngo's, journalisten en betrokkenen om inspirerende voorbeelden van ketentransparantie te nomineren.

Openheid over kinderarbeid, milieuvervuiling en discriminatie

Ketentransparantie is één van de basisprincipes van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). De EU-transparantierichtlijn verplicht grote bedrijven vanaf 2018 duidelijk te zijn over resultaten, risico's en beleid op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en diversiteit.

De organisatie van de Kristalprijs: "Steeds meer stakeholders willen inzicht in de duurzaamheids- en maatschappelijke prestaties van organisaties, naast verantwoording over financiële resultaten. Met de klimaatdoelen uit het akkoord van Parijs, de OESO-richtlijnen, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en Nederland Circulair 2050 is transparantie steeds belangrijker voor het bestaansrecht van organisaties."

Beoordeling

Een panel van deskundigen, van accountants tot duurzaamheidsspecialisten, beoordeelde de nominaties en maatschappelijke jaarverslagen van deze organisaties en onderzocht de drijfveer van hun strategie. De vier genomineerde organisaties zijn geselecteerd voor beoordeling door de Kristaljury onder leiding van Monika Milz. De jury kiest uit de vier genomineerden de winnaar.

Over de Kristalprijs

De Kristalprijs wordt jaarlijks uitgereikt. Toekenning van de Kristalprijs is sinds dit jaar om en om gebaseerd op nominatie en op de uitkomsten van de tweejaarlijkse Transparantiebenchmark, een onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving onder de grootste ondernemingen van Nederland. De eerstvolgende editie van de Transparantiebenchmark is in 2019.