Geïntegreerd slotexamen

De Raad voor de Praktijkopleidingen heeft in het najaar van 2017 een werkgroep ingesteld voor een advies over een meer geïntegreerd slotexamen waarmee de praktijkopleiding zal worden afgerond. 

De Raad voor de Praktijkopleidingen heeft in het najaar van 2017 een werkgroep ingesteld voor een advies over een meer geïntegreerd slotexamen waarmee de praktijkopleiding zal worden afgerond. Met het nieuwe slotexamen wordt meer integratie van theorie en praktijk beoogd dan momenteel in de praktijkexamens het geval is. De Raad heeft het advies van de werkgroep overgenomen en ter consultatie aan de onderwijsinstellingen en de stagebureaus aangeboden. Maar ook jij mag reageren op het advies. Als je wilt reageren, reageer dan voor 15 november via: praktijkopleidingen@nba.nl.

De belangrijkste wijzigingen die worden voorgesteld, zijn:

  1. er komt een aparte examencommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de HBO-instellingen, de universiteiten en de Raad;
  2. de slotexamens kunnen worden afgelegd bij een onderwijsinstelling of de NBA (naar keuze van de examenkandidaat);
  3. er is voor de examinatoren van het geïntegreerd slotexamen een nieuw competentieprofiel opgesteld: één examinator wordt voorgedragen door de onderwijsinstelling, de andere examinator wordt door de Raad aangewezen;
  4. de opzet van het examen verandert vrijwel niet ten opzichte van het huidige praktijkexamen: je start met een presentatie, je praktijkopleidingsdossier komt tijdens het examen (ten dele) aan de orde en er wordt aandacht besteed aan de actuele ontwikkelingen in het accountantsberoep.

Na verwerking van het ontvangen commentaar op het rapport van de werkgroep zal het advies definitief worden vastgesteld. Het nieuwe geïntegreerde slotexamen zal in het voorjaar van 2019 worden ingevoerd.