Einde van de afstudeerscripties

De afstudeerscriptie is per 1 januari 2018 voor RA-trainees afgeschaft. 

Je mag nog met de scriptie afstuderen als je deze goedgekeurd uiterlijk 31 december 2017 bij de NBA hebt ingediend. Je moet dan wel voor 1 januari 2019 het praktijkexamen hebben afgelegd.

Is dit op jou van toepassing? Zorg dan dat je je tijdig voor het examen aanmeldt. Heb je voor 1 januari 2019 het praktijkexamen afgelegd, maar ben je gezakt? Dan mag je een volgend examen opnieuw met de scriptie (in plaats van het referaat) afleggen. Het kan echter, ter voorbereiding op een volgend examen, verstandig zijn om na een onvoldoende resultaat alsnog deel te nemen aan een referaatgroep en de afstudeerscriptie niet bij een volgend examen opnieuw in te brengen.