Dilemma van de week: Werving en selectie

U bent hoofd van de controllersafdeling van een middelgrote onderneming en reist met de trein. Naast u is een medewerker van een bij u bekend werving- en selectiebureau bezig een cv van een kandidaat in het bedrijfsformat over te zetten op de laptop.

De markt voor financials is op dit moment schaars en u bent op zoek naar een financial controller. De functie staat ook uit bij het betreffende bureau zonder resultaat. De bemiddelingskosten zijn fors. Gedurende de reis ziet u dat deze kandidaat u zeer aanspreekt. Deze kandidaat zal de functies voor het uitkiezen hebben. Even later valt uw oog op de naam en het emailadres van deze kandidaat. Uw medereiziger schermt deze gegevens eigenlijk nauwelijks af.

Wat doet u?

  1. U zoekt de kandidaat op via LinkedIn en benadert hem zo snel mogelijk
  2. U wijst uw medereiziger op het feit dat hij persoonlijke gegevens niet afschermt en doet verder niets met uw kennis
  3. U belt op naar het wervings- en selectiebureau en zegt dat u deze kandidaat zeer graag wilt spreken
  4. Anders, namelijk...

Slotwoord

Wellicht heeft u het bericht van het FD afgelopen week gelezen: 'Bankier vrijuit na spieken in de trein'. Volgens de Franse Autoriteit Financiële Markten valt een zakenbankier niets te verwijten: nadat hij van de telefoon van een medepassagier in de trein informatie heeft kunnen aflezen over een miljardenovername heeft hij actie ondernomen richting zijn eigen bank.

Deze casus doet denken aan het dilemma 'Werving en selectie' uit de dilemmApp: U heeft als hoofd van een controllersafdeling grote moeite met het vervullen van een vacature voor de functie van financial controller. Tijdens een treinreis ziet u op de laptop van uw medepassagier het cv van een interessante kandidaat voorbijkomen. Deze persoon werkt toevallig bij het wervings- en selectiebureau waar uw vacature is uitgezet. Wat doet u met de verkregen informatie? De volgende antwoorden zijn gegeven:

  1. 22% - zoekt de kandidaat op via LinkedIn en benadert diegene z.s.m.
  2. 30% - spreekt de medereiziger aan op het feit dat diegene persoonlijke gegevens niet afschermt. Vervolgens doet deze groep niets met de informatie.
  3. 35% - neemt contact op met het wervings- en selectiebureau om zo contact te leggen met de kandidaat.
  4. 13% - doet iets anders, waaronder het heroverwegen van de relatie met het wervingen selectiebureau.

Het lijkt ongepast om op deze manier te gluren en te profiteren. Echter, afgaande op de Franse casus valt te concluderen dat er in ieder geval in Frankrijk gebruik gemaakt mag worden van de verkregen kennis: iemand doet gewoon zijn/haar werk, opmerkelijk. Het is aan de ander om te zorgen dat de gegevens op een beeldscherm voldoende zijn bedekt.

Reageer en bekijk reacties van anderen in de DilemmApp: