Cybersecurity voor de mkb-accountant

Om mkb-accountants te helpen bij het adviseren van hun klanten heeft de NBA een nieuw onderdeel op de website ontwikkeld over cybersecurity. Digitale veiligheid is immers cruciaal in het bedrijfsleven. Ook voor het midden- en kleinbedrijf.

Wat als geld verdwijnt naar verkeerde rekeningen? Wat als de website wordt gehackt of niet meer functioneert? En wat als vertrouwelijke informatie het bedrijf uitlekt? Dat kost niet alleen geld, maar ook de reputatie van de mkb-ondernemers naar zijn klanten en afnemers staat op het spel.

Op de pagina's vindt u informatie waarmee u uw klanten kunt adviseren over hun digitale veiligheid. Uw rol als 'Trusted Advisor' kan per klant verschillen. U kunt dit onderwerp bespreekbaar maken en tips geven. Indien uw klant sterk afhankelijk is van zijn geautomatiseerde systeem, zoals bij een webshop. Dan zal uw rol meer ondersteunend zijn en zullen er andere specialisten worden ingeschakeld. U bent tenslotte geen cybersecurity-specialist.

Het nieuwe onderdeel 'Cybersecurity' zal de komende periode verder uitgebreid worden met nieuwe informatie en cases. De webpagina's kwamen tot stand in nauwe samenwerking met het Nederlands Cyber Collectief en ABN-AMRO.

Ga naar: