Accountantsprotocol RTIV 2018

COPRO heeft Accountantsprotocol Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2018) beoordeeld dat als Bijlage 4 onderdeel vormt van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (RTIV). 

Bij verslagjaar 2018 is kritisch bezien in hoeverre de administratieve lasten voor woningcorporaties verder beperkt konden worden zonder dat dit ten koste gaat van de effectiviteit van het toezicht. Zo is het aantal onderdelen in rubriek B waarbij Assurance wordt gevraagd teruggebracht van 21 over verslagjaar 2017 naar 12 over verslagjaar 2018. In rubriek C is het aantal onderdelen waarbij Assurance wordt gevraagd teruggebracht van 17 over verslagjaar 2017 naar 11 over verslagjaar 2018. Het accountantsprotocol over verslagjaar 2018 is tenslotte twee weken eerder gepubliceerd dan in 2017. Voor komende jaren wordt een verdere inperking van het protocol voorzien zodra SBR-rapportage is ingevoerd.

Oordeel COPRO

COPRO heeft als eindoordeel dat het Accountantsprotocol Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2018) uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017.

Blauwe Brigade

De wijze waarop het accountantsprotocol is ontstaan vormt een goede illustratie van de werkwijze van de Blauwe Brigade van de NBA. Deze brigade vormt onderdeel van de Vernieuwingsagenda: bijdragen aan heldere en werkbare regelgeving om zo het inzicht in de naleving ervan te verbeteren. Het protocol is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Ministerie van BZK, de Autoriteit wonen (Aw) , Aedes, de NBA Stuurgroep Woningcorporaties en COPRO. Een en ander past ook in het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector dat het Ministerie, Aw, Aedes en WSW in december 2017 hebben afgesloten. Het convenant bevat afspraken om de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiĆ«nter te laten verlopen.