Verplicht PE-onderwerp 2019: Fraude

Het NBA-bestuur vindt het belangrijk dat alle accountants in de financiƫle keten fraude kunnen signaleren en zo nodig opvolging daaraan kunnen geven. Daarom is het voor alle accountants in 2019 verplicht om een training Fraude te volgen. Met uitzondering van de leden die in 2017 al de verplichte training Frauderisicofactoren hebben gevolgd.

De training heeft als doel de bewustwording van de accountant te vergroten van wat het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht op het gebied van fraude.