Rekentool materialiteit op NBA.nl

De rekentool materialiteit staat vanaf nu op NBA.nl. NEMACC publiceerde begin dit jaar een onderzoek naar het gebruik van het begrip 'materialiteit' binnen de meest voorkomende opdrachten in het mkb.

Uit dat onderzoek bleek dat mkb-accountants met name bij risicogerichte samenstellingsopdrachten de materialiteit van posten in de beschouwing betrekken. In het onderzoeksrapport wordt ingegaan op kwantitatieve en kwalitatieve materialiteit, de regelgeving ter zake van materialiteit, de wijze waarop accountants in de praktijk materialiteit toepassen en een aantal 'good practices'. Om tegemoet te komen aan de behoefte vanuit de praktijk ontwikkelde NEMACC een rekentool voor het bepalen van de kwantitatieve materialiteit.

Deze tool is opnieuw vormgegeven en op de website NBA.nl geplaatst.