NBA Stuurgroep woningcorporaties zoekt nieuwe leden

De NBA Stuurgroep woningcorporaties is op zoek naar nieuwe leden die actief zijn in de woningcorporatie sector. Momenteel beperkt de stuurgroep zich nog tot openbaar accountants. De stuurgroep streeft echter naar een pluriforme samenstelling. Om die reden is de stuurgroep specifiek op zoek naar twee accountants in business en een intern accountant.

NBA stuurgroep woningcorporaties

De stuurgroep woningcorporaties biedt een platform waar accountants op reguliere basis contact onderhouden met andere betrokkenen en fungeert als aanspreekpunt voor stakeholders, waaronder normstellers, toezichthouders en toetsers voor woningcorporaties. De stuurgroep belegt op jaarbasis circa acht reguliere vergaderingen. Tussentijds wordt regelmatig via korte conference calls overlegd.

Lees meer over de stuurgroep 

Profiel leden NBA stuurgroep woningcorporaties

Van kandidaten word tverwacht dat zij: 

  • van onbesproken gedrag zijn.
  • de beroepstitel AA en/of RA dragen.
  • werkzaam zijn in de woningcorporatie sector in een positie met voldoende gezag en senioriteit.
  • beschikken over goede communicatieve vaardigheden en een breed netwerk in de bovengenoemde sector, relevante nevenfuncties zijn een pre.
  • representatief zijn en beschikken over goede presentatievaardigheden.
  • geen belangentegenstelling hebben uit hoofde van andere nevenactiviteiten.
  • beschikken over goede inhoudelijke kennis van de woningcorporatie sector.
  • geschikt zijn voor het vervullen van een brugfunctie tussen het NBA-bestuur, de accountants in de sector en andere stakeholders. 

Selectieprocedure en reageren

De selectiecommissie maakt aan de hand van de ontvangen reacties een shortlist voor een kennismakingsgesprek. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken zal de selectiecommissie een advies uitbrengen aan de stuurgroep.

Kandidaten dienen hun belangstelling uiterlijk 7 december  per e-mail kenbaar te maken aan de secretaris van de stuurgroep, Johan Scheffe, j.scheffe@nba.nl .

Graag ontvangen we een motivatie en cv. Voor eventuele vragen kunt u contact op nemen met Johan Scheffe, telefoon 020 3010305.