NBA-Ledenvergadering 17 december 2018 in teken van NBA-governance

Op maandag 17 december 2018 vindt de NBA-Ledenvergadering (ALV) plaats in De Fabrique, Westkanaaldijk 7 te Utrecht, aanvang 16.00 uur (registratie vanaf 15.00 uur).

Tijdens de ALV zal het bestuur een update geven van de projecten uit de Vernieuwingsagenda en worden de door het bestuur vastgestelde uitgangspunten voor de nieuwe NBA-governance toegelicht en besproken met de zaal. Ook wordt een voorstel tot inkrimping van het bestuur en worden twee ontwerpverordeningen ter goedkeuring voorgelegd.