Modellen nieuw-format-assurance-rapporten beschikbaar

Op 1 november 2018 heeft de NBA aangepaste modellen voor assurance-rapporten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie gepubliceerd. Het gaat hierbij om rapportages bij assurance-opdrachten met een redelijke mate van zekerheid (reasonable assurance, afgekort ra) en beperkte mate van zekerheid (limited assurance, afgekort la). Beide rapportages zijn zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar. 

Wijzigingen

In deze modellen staat het oordeel respectievelijk de conclusie aan het begin. Dit is in lijn met andere accountantsrapportages /-verklaringen. Het nieuwe format wordt geleidelijk ook bij meer assurance-rapporten toegepast en ook in de Verklaringengenerator en in HRA deel 3 doorgevoerd.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA aan:

  • geactualiseerde versies publieke-sector-rapportages;
  • het omzetten van andere assurance-rapporten in nieuw format met het oordeel (de conclusie) aan het begin. Naar voorbeeld van de inmiddels aangepaste hoofdstukken 3.5, 10, 13 en 15, sectie II, HRA deel 3;
  • het updaten van de generator.

Meer informatie