Herziene NBA-handreiking 1116 Kader voor accountants bij de controle van de door pensioenfondsen in aanmerking genomen levensverwachting

De NBA publiceert de herziene NBA-handreiking 1116 Kader voor accountants bij de controle van de door pensioenfondsen in aanmerking genomen levensverwachting

 De handreiking is herzien omdat het Actuarieel Genootschap (AG) in september 2018 een nieuwe Prognosetafel (AG2018) heeft gepubliceerd. De aanpassingen zijn beperkt en gaan met name in op een door het AG verstrekte toelichting op de aanpassingen in de tafels.